Introducere in C - aplicatii rezolvate


1) Sa se scrie un program ce afiseaza textul: "Hello!" (rezolvare...)

2) Sa se scrie un program care afiseaza textul "Hello!",
astfel incat mesajul de afisat sa fie transmis prin intermediul unei variabile de un tip corect adaptat (rezolvare...)

3) Sa se scrie un program care afiseaza textul "Hello!",
astfel incat mesajul de afisat sa fie transmis prin intermediul unei variabile de un tip corect adaptat, cu alt tip de memorare (rezolvare...)

4) Sa se scrie un program care afiseaza textul "Hello!",
astfel incat afisarea sa se realizeze prin intermediul unei functii definite de utilizator (rezolvare...)

5) Sa se scrie un program care afiseaza textul "Hello!",
astfel incat afisarea sa se realizeze prin intermediul unei functii universale,cu posibilitatea transmiterii sirului prin parametru (rezolvare...)

6) Sa se scrie un program care afiseaza textul "Hello!",
astfel incat afisarea sa se realizeze prin intermediul unei functii universale, cu posibilitatea transmiterii sirului prin parametru, alt fel de scriere (rezolvare...)

7) Sa se scrie un program care introduce de la tastatura sirul dorit, apoi il afiseaza pe ecran (rezolvare...)

8) Sa se scrie un program care introduce de la tastatura sirul dorit, apoi il afiseaza pe ecran (alta varianta decat cea de sus) (rezolvare...)

9) Sa se calculeze suma numerelor intregi, astfel: se dau doua valori direct in program memorate la cele doua locatii de memorie si se calculeaza suma lor (rezolvare...)

10) Sa se calculeze suma numerelor intregi, astfel: se citesc doua numere de la tastatura si se calculeaza suma lor (rezolvare...)

11) Sa se calculeze suma numerelor intregi, astfel: se citesc doua numere de la tastatura si se calculeaza suma lor, iar rezultatul e retinut prin intermediul unei variabile (rezolvare...)

12) Sa se calculeze suma numerelor intregi, astfel: se va scrie o functie de sumare a doua numere intregi (rezolvare...)

13) Sa se calculeze suma numerelor intregi, astfel: se citesc doua numere de la tastatura si se calculeaza suma lor. Se va scrie o functie de sumare a doua numere intregi. Functia va intoarce rezultatul prin linia de parametrii (rezolvare...)

14) Sa se scrie o functie care calculeaza media aritmetica a doua numere intregi (rezolvare...)

15) Sa se calculeze media aritmetica a doua numere intregi, astfel: se citesc doua numere de la tastatura si se calculeaza media artimetica a lor. Se va scrie o functie care calculeaza media aritmetica a doua numere intregi.
Functia va intoarce rezultatul prin linia de parametrii (rezolvare...)

16) Sa se calculeze media aritmetica a doua numere intregi (rezolvare...)

17) Sa se calculeze puterea a n-a a lui 2, unde n este un intreg citit de la tastatura (rezolvare...)

18) Se citeste un numar zecimal si unul in hexa de cel mult 4 cifre fiecare si se cere sa se afiseze valorile respective in sistemele de numerotatie cu baza 10, 8 si 16 (rezolvare...)

19) Se se realizeze o rutina care foloseste incrementarea (decrementarea) post si prefixata (rezolvare...)

20) Sa se realizeze o rutina care executa lucrul pe biti (rezolvare...)

21) Sa se scrie un program care citeste valoarea lui x, pozitiv, afiseaza valorile lui x, [x], {x}, calculeaza si afiseaza valoarea urmatoarei expresii: 5*x*[x]-3*{x}+15 (rezolvare...)

22) Sa se determine maximul si minimul a doua numere intregi (rezolvare...)

23) Se dau trei numere reale a,b,c. Pot reprezenta ele lungimile laturilor unui triunghi? (rezolvare...)

24) Sa se scrie un rpogram care citeste pe n de tip intreg si afiseaza valoarea expresiei: n/(n+1) cu 15 zecimale (rezolvare...)

25) Sa se determine maximul si minimul a doua numere intregi, folosing macrouri (rezolvare...)

26) Sa se scrie un program care sa calculeze numarul de picioare dintr-o curte, in care se afla g gaini, p pisici si un om (rezolvare...)

27) Folosind operatorul conditional sa se verifice daca un numar real x se afla in intervalul [a,b), unde a si b sunt date de la tastatura (rezolvare...)

28) Sa se scrie un program care citeste valoarea variabilei x si afiseaza valoarea functiei f(x): (rezolvare...)
   |3*x*x+7*x-10 x<0
f(x)= |2       x=0
   |4*x*x     x>0 

Rezolvari

#include<stdio.h>
void main()
{
	printf("Hello!");
 	getchar();
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	char a[]="Hello!";
	printf("%s",a);
	getchar();
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	char* a="Hello!";
	printf("%s",a);
	getchar();
}


#include<stdio.h>
void afisare()
{
	printf("Hello!");
}
 void main()
{
	afisare();
	getchar();
}


#include<stdio.h>
void afiseaza(char a[])
{
printf("%s", a);
}
void main()
{
	afiseaza("Hello!");
	getchar();
}


#include<stdio.h>
void afiseaza(char* a)
{
	printf("%s", a);
}
void main()
{
	afiseaza("Hello!");
		getchar();
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	char* a;
	printf("Introduceti sirul de la tastatura:");
	scanf("%s",a);
	printf(a);
	getchar();
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	char* a;
	printf("Introduceti sirul de la tastatura:");
	gets(a);
	printf(a);
	getchar();
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int a=3, b=7, c;
	c=a+b;
	printf("Suma celor doua nr este: %d\n", c);
	getchar();
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int a,b;
	printf("Introduceti a=");
	scanf("%d", &a);
	printf("Introduceti b=");
	scanf("%d", &b);
	printf("Suma a+b=%d\n", a+b);

	getchar();
	int k;
	scanf("%d", &k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int a,b;
	printf("Introduceti a:");
	scanf("%d", &a);
	printf("Introduceti b:");
	scanf("%d", &b);
	int c;
	c=a+b;
	printf("a+b=%d\n", c); 

	getchar();
	int k;
	scanf("%d",k);
}


#include<stdio.h>
int suma (int x, int y)
{
	int s;
	s=x+y;
	return s;
}
void main()
{
	int a,b;
	printf("dati a: "); scanf("%d",&a);
	printf("dati b: "); scanf("%d",&b);
 	int c;
	c=suma(a,b);
	printf("Suma este: %d\n",c);

 	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void suma(int x,int y,int* s)
{
	*s=x+y;
}
void main()
{
	int a,b;
	printf("dati a: "); scanf("%d",&a);
	printf("dati b: "); scanf("%d",&b);
	int c;
	suma(a,b,&c);
	printf("Suma este: %d\n",c); 

	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
int media (int x, int y)
{
	int ma;
	ma=(x+y)/2;
	return ma;
} 
void main ()
{
	int a, b;
	printf("Introduceti a: ");
	scanf("%d", &a);
	printf("Introduceti b: ");
	scanf("%d", &b);
 
	int m;
	m=media(a,b);
	printf("Media aritmetica este: %d\n", m);
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void media(int a, int b, int* c)
{
	*c=(a+b)/2;
}
void main()
{
	int x,y;
	printf("Introduceti x: ");
	scanf("%d", &x);
	printf("Introduceti y: ");
	scanf("%d", &y);
 	int z;
	media(x,y,&z);
	printf("Media artimetica este: %d", z);

 	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int a,b;
	printf("Introduceti a: ");
	scanf("%d", &a);
	printf("Introduceti b: ");
	scanf("%d", &b);
 
	int s=a+b;
	float m=(float)s/2;
 
	printf("Suma este: %d", s);
	printf("Media artitmetica este: %.2f", m);
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int n;
	printf("Introduceti n:");
	scanf("%d", &n);
	int p=1;
	printf("2^%d=%d",n,p=(p<<n));
 
	//The shift operators shift (schimba) their first operand left (<<) 
	//or right (>>) by the number of positions the second operand specifies
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	unsigned int a,b;
	printf("Dati nr. intreg zecimal: ");
	scanf("%d",&a);
	printf("Dati nr. intreg hexazecimal: ");
	scanf("%x",&b);
	printf("\nnr. zecimal:\tBaza 10: %u\tBaza 8: %#o\tBaza 16: %#X",a,a,a);
	printf("\nnr. hexazecimal:\tBaza 10: %u\tBaza 8: %#o\tBaza 16: %#X",b,b,b); 

	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int val=1;
 
	printf("utilizarea postfix %d\n", val++);
	printf("utilizarea dupa incrementare %d\n", val);
 
	
	printf("utilizare prefix %d\n", ++val);
	printf("utilizare dupa incrementare %d\n", val);
 
	
	printf("utilizare postfix %d\n", val--);
	printf("utilizare dupa decrementare %d\n", val);
 
	
	printf("utilizare prefix %d\n", --val);
	printf("utilizare dupa dcrementare %d\n", val);
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	unsigned int a=5;
	const int b=7;
	printf("%d <sau pe biti> %d este %d\n", a,b, a|b);
	printf("%d <si pe biti> %d este %d\n", a,b, a&b);
	printf("%d <sau exclusiv pe biti> %d este %d\n", a,b, a^b);
	printf("5 <complementat pe biti> este %u variabila fiind pe %u octeti\n",~a,sizeof(a));

 	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	double x;
	int y;		//pentru partea intreaga
	double z; 	//pentru partea zecimala
	
	printf("Introduceti x:");
	scanf("%lf", &x);
 
	printf("x= %g\t", x);
	printf("[x]= %d\t", y=x);
	printf("{x}= %f\t", z=x-y);
 
	printf("e=%g\n", 5*x*x-3*z+15);
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#define max(x,y) x>y?x:y //#define=dai nume semnificativ unei constante din program
#define min(x,y) x<y?x:y
#include<stdio.h>
void main()
{
	int x,y;
	printf("Introduceti x: ");
	scanf("%d", &x);
	printf("Introduceti y: ");
	scanf("%d", &y);
 
	printf("\n\Max este: %d\n", max(x,y));
	printf("\n\Min este: %d\n", min(x,y));
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	float a,b,c;
	printf("Dati lungimile laturilor:\n");
	scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);
 
	(a>=0 && b>=0 && c>=0 && a<b+c && b<a+c && c<a+b)?printf("\t %4.2f, %4.2f si %4.2f
	formeaza triunghi.",a,b,c):printf ("\t Nu formeaza triunghi.");
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int n;
	printf("Introduceti n:");
	scanf("%d", &n);
	float e;
	e=(float)n/(n+1);
	printf("Valoarea expresiei este: %.15f", e);
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#define max(x,y) x>y?x:y
#define min(x,y) x<y?x:y
#include<stdio.h> 
void main()
{
	int x, y;
	printf( "Introduceti x si y:\n");
	scanf("%d %d", &x, &y);
	printf("\n\tMax este: %d", max(x,y));
	printf("\n\tMin este: %d", min(x,y));
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h> 
void main()
{
	int g,p;
	printf("\nIntroduceti numarul de gaini:" );
	scanf("%d", &g);
 
	printf("\nIntroduceti numarul de pisici:" );
	scanf("%d", &p);
 
	printf("\n\tNumarul de picioare este: %d", g*2+p*4+2);
	 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h> 
void main()
{
 	float x;
	printf("Introduceti x:");
	scanf("%f", &x);
 
	int a,b;
	printf("Introduceti a: ");
	scanf("%d", &a);
	printf("Introduceti b: ");
	scanf("%d", &b);
 
	(x>=a&&x<b) ? printf("\n\tX se afla in intervalul [%d %d)", a,b) :
	 printf("\n\tX nu se afla in intervalul [%d %d)", a,b);
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


   |3*x*x+7*x-10 x<0
f(x)= |2       x=0
    |4*x*x     x>0 
#include<stdio.h>
void main()
{
 
	int x;
	printf("Introduceti x:");
	scanf("%d", &x);
 
	if(x==0)
	printf("F(x)=2");
	else
	if(x<0)
	printf("F(x)=%d",3*x*x+7*x-10);
	else
	printf("F(x)=%d",4*x*x);
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}
Acest site utilizeaza cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.